تورهای کویر بالی

تورهای کویر بالی

یست تورهای هتل بالی ۱۳۹۶ ثبت نام و رزرو تورهای کویر هتل بالی برای نیمه دوم سال ۹۶ از تهران ، اصفهان و مشهد از ابتدای مهر ماه سال جاری فقط به صورت تلفنی انجام خواهد شد . خدمات تورهای هتل بالی به صورت کامل ارایه میشود تورهای کویر ۳.۵ روز بوده و دارای خدماتی همچون بازدید...