نام این روستا مخفف ” اردیبهشت ” است و ایرانیان در این ماه نیکوترین روز را برای رفتن به آتشکده ها جهت نیایش انتخاب می کردند و ” اردی ” تمثیلی از درستی و پاکی آتش مقدس بوده است.” امیر اسماعیل خان عرب عامری ” یکی از حکام جندق و بیابانک ، دیوانخانه اردیب را مقر فرمانروایی خود قرار داده بود. روستای زیبا و تاریخی اردیب از روستاهای جنوبی و سرسبز منطقه خورو بیابانک است.فاصله این روستا تا اصفهان ۳۷۰ کیلومتر ، تا نایین ۲۳۰ کیلومتر و تا خوروبیابانک ۴۶ کیلومتر است.این روستا دارای آثار تاریخی و باستانی زیادی است و یکی از خوش آب و هواترین روستاهای منطقه است. دارای جاذب های توریستی فراوان از قبیل خانه نو، دیوان خانه، آب انبار قدیمی ،   دشتی سرسبز و می باشد.